Uitzenden

We are always looking for the best

De perfecte uitzendkracht voor uw onderneming

Royal DS personeel-service selecteert voor uw onderneming de perfecte uitzendkracht. Perfect betekent voor Royal DS personeel-service : de uitzendkracht met de passende opleiding, de juiste vaardigheden en de motivatie om zich 100% in te zetten voor het werk in uw onderneming. Naast scholing en ervaring hecht Royal DS personeel-service veel waarde aan de motivatie, omdat de prestaties van uw onderneming direct samenhangen met de inzet van de uitzendkrachten.

Aannemen van tijdelijk personeel is via Royal DS personeel-service een eenvoudige zaak. U geeft aan welke kwalificaties het werk vereist, u bepaalt de termijn en het aantal uren en u bepaalt wanneer de uitzending eindigt. U heeft dus alles in eigen hand.

Maar u heeft geen zorg over administratieve lasten, de opzegtermijn is kort en beëindiging van de uitzendovereenkomst is eenvoudig. Bij ziekte of vakantie kan Royal DS personeel-service direct vervanging regelen. Dit biedt veel flexibiliteit en gemak.

Bij drukte

U wilt drukke periodes opvangen

Bij ziekte

U wilt vervanging tijdens langdurige ziekte

Bij vakanties

U wilt vervanging tijdens langdurige vakantie

Bij gebrek expertise

U wilt goed opgeleid en ervaren personeel

Uw voordelen

De voordelen van een uitzendkracht van Royal DS personeel-service:

Tijdelijke binding

U bindt het personeel slechts tijdelijk aan uw bedrijf.

Geen solicitatiegesprekken

U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken.

Kostenbesparingen

U heeft geen wervings- en selectiekosten. U heeft minder administratieve lasten.

Geen risico's

U heeft geen werkgeversrisico zoals ziekte en leegloop.

U betaalt alleen gewerkte uren

U betaalt alleen gewerkte uren en geen ziekte of (kort) verzuim.

Geen toeslagen, uitkeringen of vergoedingen

U betaalt geen vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen. U betaalt nooit ontslagvergoedingen.

Ook voor spcifieke kennes voor speciale projecten

Bent u op zoek naar specifieke kennis voor speciale projecten? Ook dan kunt u via detachering gebruikmaken van ervaren arbeidskrachten. Royal DS personeel-service biedt uitstekend geschoolde en ervaren mensen voor vacatures op elk niveau. In overleg is het mogelijk de werknemer tegen een overname fee op de eigen loonlijst te plaatsen.

Werkwijze

Royal DS personeel-service verzorgt bij detachering de werving, selectie, referenties, identiteitscontroles, personeelsadministratie, registratie van ziekte, vakantieplanning en de uitbetaling van salarissen.

Zodra Royal DS personeel-service de detacheringsaanvraag ontvangt, gaan medewerkers aan de slag om het personeel te selecteren. Vóór de eerste werkdag beschikt u over alle benodigde gegevens en documenten van de werknemer waaronder het identiteitsbewijs en zo nodig het VCA-diploma.Als de gebruikelijke pbm´s of handgereedschappen niet aanwezig zijn, levert Royal DS personeel-service ze.Op verzoek regelt Royal DS personeel-service accommodatie voor de werknemer in de buurt van het werkadres.Aan het eind van de week laat de werknemer zijn werkbriefje door u ondertekenen en stuurt het op naar Royal DS personeel-service. Op basis van het werkbriefje ontvangt u wekelijks een factuur.

Begeleiding

Royal DS personeel-service onderhoudt een persoonlijke en goede relatie met haar personeel. Royal DS personeel-service begeleid haar werknemers zorgvuldig in onder andere de Nederlandse manier van werken en de wet- en regelgeving . Het overgrote deel van de gedetacheerden in dienst van Royal DS personeel-service kent de Nederlandse arbeidsmarkt van A tot Z. EU arbeiders worden zorgvuldig begeleid.

Medewerkers van Royal DS personeel-service bezoeken ( als gewenst ) regelmatig de projecten. Zij bespreken dan zowel met de werkgever als de gedetacheerde of iedereen tevreden is met de (verrichtte) werkzaamheden. Indien nodig worden kwesties opgelost.

Kosten

Bij detachering betaalt u uitsluitend de gewerkte uren middels een all-in uurtarief. Er komen geen reiskosten, accommodatie kosten of overige kosten bij. Voor toeslaguren geldt een afwijkend tarief. Over het uur- en toeslagtarief is vooraf overeenstemming bereikt in de detacheringsovereenkomst. Deze manier van werken is helder en duidelijk, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Contact

We nodigen u van harte uit om met ons in contact te komen en ontdek hoe we uw specifieke behoeften kunnen vervullen. Laat ons samenwerken om op maat gemaakte oplossingen te creëren die uw doelen ondersteunen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Ons adres

Ambachtsweg 57, 6541 DA Nijmegen
The Netherlands

E-mail ons

info@royalds.nl

Bel ons

+31 (0)24 - 378 54 63

Aan het verzenden...
Uw bericht is verzonden. Dank u!
Uitzenden | Royal DS personeel-service